Voor u Vertrekt

U bereidt zich voor op een reis naar België en u weet niet welke documenten u moet meenemen, welke vaccins u moet krijgen, of u vraagt zich af of uw huisdieren mee op reis mogen

Kortom, u wilt een korte “checklist” van alles wat u in geen geval mag vergeten

In de volgende paragrafen vindt u informatie over:

 • Paspoort en Visum  Het internationaal recht laat de nationale staten, en dus ook België, een ruime vrijheid om de toegang en het verblijf van vreemdelingen op hun grondgebied te regelen.

  Er bestaat een groot verschil tussen een verblijf van minder dan drie maanden en een verblijf van meer dan drie maanden. Doorgaans loopt de regelgeving voor deze twee soorten verblijf sterk uiteen.
  De regels variëren ook afhankelijk van het land van herkomst van de bezoeker. Schengen-land of niet-Schengen-land, land dat (g)een bijzondere overeenkomst met België heeft gesloten, enz.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op zijn website de volledige regelgeving gepubliceerd met betrekking tot de opvang, de toegang en het verblijf van buitenlandse bezoekers op Belgisch grondgebied. Aan de hand van de pagina’s van deze zeer volledige website kunt u nagaan welk geval op u van toepassing is en welke documenten u voor uw reis nodig hebt.
Surf naar: Visa Diplobel.be

U kunt ook formulieren downloaden, met name:

visumaanvraagformulier
verbintenis tot tenlasteneming
medisch getuigschrift voor buitenlandse werknemer

Inlichtingenaanvragen in verband met de toegangsvoorwaarden en eventuele visumverplichtingen voor vreemdelingen die naar België willen komen, kunt u richten tot:

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken
Visumdienst
Karmelietenstraat 15, te 1000 Brussel
Tel.: (+32.2) 501.81.11
Fax: (+32.2) 501.38.38

of vanzelfsprekend ook tot de ambassades en consulaten-generaal van België in het buitenland.

 • Vaccins

Behalve in uitzonderlijke omstandigheden eist België geen bijzondere inenting voor buitenlandse bezoekers.

Toch raden wij u aan, zonder dat dit eigen is aan uw bezoek aan België, na te gaan of u in orde bent met uw inenting tegen tetanus en difterie.

 • Huisdieren


  Op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken vindt u een informatiepagina over het binnenbrengen in België van gezelschapsdieren (honden en katten) en over de diverse regels en formaliteiten die u moet naleven.
  Surf naar: Reizen met uw Huisdier

© 2004, CIRB - Centrum voor Informatica voor la Région Bruxelloise